Zobacz jak wyglądają oferowane działki oraz ich otoczenie.

Borek Stary połozony jest na terenie Pogórza Dynowskiego, co przekłada się na malownicze, pagórkowate ukształtowanie jego terenu. Dodaj do tego widzianą z oddali mozaikę pól uprawnych i terenów zadrzewionych oraz krystalicznie czyste powietrze. To tutaj codzienność.

borekstary.pl

borekstary.pl

borekstary.pl

borekstary.pl

borekstary.pl

borekstary.pl

Biuro Sprzedaży

Biuro Sprzedaży borekstary.pl
35-122 Rzeszów, ul. Kotuli 7

Dane kontaktowe

NAVI Link

Biuro Sprzedaży: 2XV9+CJ Rzeszów
Teren inwestycji: 8GX4X35P+55 Borek Stary

Regulaminy